Ανακοινώσεις

ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ

Διεθνή περιοδικά ·        Maravelakis E.; Giannioti G.; Psalti A.;Tsakoumaki M.; Pocobelli D. P.; Xinogalos M.; Galanakis D.; Bilalis N. andStavroulakis G. (2023): “3D...
Read More

Προηγμένες μέθοδοι ψηφιοποίησης για την προστασία και διάδοση του πολιτιστικού αποθέματος των Δελφών: Ψηφιακός μετασχηματισμός, προβληματισμοί και προοπτικές.

Μαριλένα Χρυσούλα Τσακουμάκη, Δήμητρα Μαρία Λάλα, 7o Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Ιούνιος 2022. ΑΕΣΘΕ-POSTER-DIGITAL-ΝΛήψη
Read More

“7ο Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας”

Συμμετοχή των μελών της ομάδας εργασίας της Εφ.Αρχ.Φωκίδος, Μαριλένας Χρυσούλας Τσακουμάκη και Δήμητρας Μαρίας Λάλα, στο Διεθνές συνέδριο "7ο Αρχαιολογικό...
Read More

Fokida News. Gr: “Η Τρισδιάστατη εποχή των Δελφών είναι εδώ!”

Fokida News. Gr: “Η Τρισδιάστατη εποχή των Δελφών είναι εδώ!”
Read More

Συνδιάζοντας Τεχνικές 3Δ Επισκόπησης με την Αρχαιολογική Αβεβαιότητα: Οι Μετόπες του Θησαυρού των Αθηναίων στους Δελφούς.

Μανιά, K., Ψάλτη, A., Λάλα, Δ. M., Τσακουμάκη, M., Πολυχρονάκης, A., Ρεμπουλάκη, A., Ξυνόγαλος M. & Μαραβελάκης, E. (2021, July)....
Read More

Euractiv: “Οι Δελφοί περνούν σε ένα τρισδιάστατη εποχή χάρη στην στήριξη της Ε.Ε.”

Euractiv: “Οι Δελφοί περνούν σε ένα τρισδιάστατη εποχή χάρη στην στήριξη της Ε.Ε.”
Read More

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου στο Διεθνές Συνέδριο της ΙΕΕΕ

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου 3D4Delphi παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο της ΙΕΕΕ:  12th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA). Mania, K., Psalti, A., Lala, D. M., Tsakoumaki, M., Polychronakis,...
Read More

Μουσείο των Δελφών – Εργασίες σάρωσης

Μουσείο των Δελφών - Εργασίες σάρωσης 11/12/2020 Την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η ομάδα της Αστρολαβός Τεχνική Α.Ε επισκέφτηκε το Μουσείου...
Read More
Μουσείο των Δελφών – Εργασίες σάρωσης

«Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)»