Ανακοινώσεις

cycladesopen:“Η Σφίγγα των Ναξίων ζωντανεύει ξανά, χάρη στο Εργαστήριο Σχεδιομελέτης Κατεργασιών και Αυτοματισμών του ΕΛΜΕΠΑ”

cycladesopen:“Η Σφίγγα των Ναξίων ζωντανεύει ξανά, χάρη στο Εργαστήριο Σχεδιομελέτης Κατεργασιών και Αυτοματισμών του ΕΛΜΕΠΑ”
Read More

zofokida.gr:“Περιηγηθείτε ψηφιακά σε μία αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών και εξερευνήστε τον πολυτελή διάκοσμο του Θησαυρού των Σιφνίων, την επιβλητική Σφίγγα των Ναξίων και ορισμένα εξαιρετικά αρχαϊκά γλυπτά από το δελφικό ιερό!”

zofokida.gr:“Περιηγηθείτε ψηφιακά σε μία αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών και εξερευνήστε τον πολυτελή διάκοσμο του Θησαυρού των Σιφνίων, την επιβλητική...
Read More

amarysia:“Το ερευνητικό έργο 3D4Delphi σε αρχαιολογικά μνημεία των Δελφών”

amarysia:“Το ερευνητικό έργο 3D4Delphi σε αρχαιολογικά μνημεία των Δελφών”
Read More

enypografa:“Το ερευνητικό έργο 3D4Delphi αναδεικνύει τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς μας”

enypografa:“Το ερευνητικό έργο 3D4Delphi αναδεικνύει τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς μας”
Read More

tvstar:“Παρουσίαση έργου 3D4Delphi στο αρχαιολογικό μουσείο των Δελφών”

tvstar:“Παρουσίαση έργου 3D4Delphi στο αρχαιολογικό μουσείο των Δελφών”
Read More

ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ

Διεθνή περιοδικά ·        Maravelakis E.; Giannioti G.; Psalti A.;Tsakoumaki M.; Pocobelli D. P.; Xinogalos M.; Galanakis D.; Bilalis N. andStavroulakis G. (2023): “3D...
Read More

ekriti:“Εργαστήριο του ΕΛΜΕΠΑ «ζωντανεύει» ξανά την «Σφίγγα των Ναξίων»”

ekriti:“Εργαστήριο του ΕΛΜΕΠΑ «ζωντανεύει» ξανά την «Σφίγγα των Ναξίων»”
Read More

Προηγμένες μέθοδοι ψηφιοποίησης για την προστασία και διάδοση του πολιτιστικού αποθέματος των Δελφών: Ψηφιακός μετασχηματισμός, προβληματισμοί και προοπτικές.

Μαριλένα Χρυσούλα Τσακουμάκη, Δήμητρα Μαρία Λάλα, 7o Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Ιούνιος 2022. ΑΕΣΘΕ-POSTER-DIGITAL-ΝΛήψη
Read More

“7ο Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας”

Συμμετοχή των μελών της ομάδας εργασίας της Εφ.Αρχ.Φωκίδος, Μαριλένας Χρυσούλας Τσακουμάκη και Δήμητρας Μαρίας Λάλα, στο Διεθνές συνέδριο "7ο Αρχαιολογικό...
Read More

Fokida News. Gr: “Η Τρισδιάστατη εποχή των Δελφών είναι εδώ!”

Fokida News. Gr: “Η Τρισδιάστατη εποχή των Δελφών είναι εδώ!”
Read More

«Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)»