Εικόνες

Εικόνες κατά την πρόοδο υλοποίησης του έργου 3D4Delphi

Φωτογραμμετρική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής των Δελφών με 2228 φωτογραφίες από drone

3Δ αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής των Δελφών

3Δ Μοντέλα των μνημείων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα για το έργο 3Δ4Delphi (από αριστερά προς δεξιά: Ο θησαυρός των Αθηναίων, Το αρχαίο θέατρο των Δελφών, Ο Ναός του Απόλλωνα)
3Δ Μοντέλα των μνημείων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα για το έργο 3Δ4Delphi (από αριστερά προς δεξιά: Ο θησαυρός των Αθηναίων, Το αρχαίο θέατρο των Δελφών, Ο Ναός του Απόλλωνα)

3Δ μοντέλα από μετόπες του Θησαυρού των Αθηναίων

3Δ μοντέλα από διάφορα αγάλματα από το Θησαυρό των Αθηναίων
3Δ μοντέλα από διάφορα αγάλματα από το Θησαυρό των Αθηναίων
Φωτορεαλιστική απόδοση 3Δ μοντέλου από την μετόπη του Αρχαίου Θεάτρου των Δελφών
Φωτορεαλιστική απόδοση 3Δ μοντέλου από την μετόπη του Αρχαίου Θεάτρου των Δελφών
Συναντήσεις εργασίας στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
Συναντήσεις εργασίας στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
Επίγεια σάρωση λέιζερ στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
Επίγεια σάρωση λέιζερ στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
Εργασίες τρισδιάστατης σάρωσης αίθουσας μετοπών του Θησαυρού των Αθηναίων και μετοπών με σαρωτή χειρός
Εργασίες τρισδιάστατης σάρωσης αίθουσας μετοπών του Θησαυρού των Αθηναίων και μετοπών με σαρωτή χειρός
Εργασίες αεροφωτογράφησης μέσω drone
Εργασίες αεροφωτογράφησης μέσω drone
Εργασίες τρισδιάστατης σάρωσης με σαρωτή χειρός μετοπών, αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων του Θησαυρού των Αθηναίων
Εργασίες τρισδιάστατης σάρωσης με σαρωτή χειρός μετοπών, αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων του Θησαυρού των Αθηναίων
Φωτογραμμετρία της μετόπης του αρχαίου θεάτρου Δελφών
Φωτογραμμετρία της μετόπης του αρχαίου θεάτρου Δελφών
23/07/2021: Εργασίες αεροφωτογράφησης μέσω drone του συνόλου του αρχαιολογικού χώρου Δελφών
23/07/2021: Εργασίες αεροφωτογράφησης μέσω drone του συνόλου του αρχαιολογικού χώρου Δελφών
Εργασίες αεροφωτογράφησης με drone του Ναού της Αθηνάς Προναίας
Εργασίες αεροφωτογράφησης με drone του Ναού της Αθηνάς Προναίας
Συναντήσεις εργασίας για το έργο 3D4Delphi
Συναντήσεις εργασίας για το έργο 3D4Delphi
Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων μνημείων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος, ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ν. 4858/2021)

© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

«Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)»