Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Προηγμένες μέθοδοι ψηφιοποίησης για την προστασία και διάδοση του πολιτιστικού αποθέματος των Δελφών: Ψηφιακός μετασχηματισμός, προβληματισμοί και προοπτικές.

Μαριλένα Χρυσούλα Τσακουμάκη, Δήμητρα Μαρία Λάλα, 7o Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Ιούνιος 2022.

Συνδιάζοντας Τεχνικές 3Δ Επισκόπησης με την Αρχαιολογική Αβεβαιότητα: Οι Μετόπες του Θησαυρού των Αθηναίων στους Δελφούς.

Μανιά, K., Ψάλτη, A., Λάλα, Δ. M., Τσακουμάκη, M., Πολυχρονάκης, A., Ρεμπουλάκη, A., Ξυνόγαλος M. & Μαραβελάκης, E. (2021, July). Συνδιάζοντας Τεχνικές 3Δ Επισκόπησης με την Αρχαιολογική Αβεβαιότητα: Οι Μετόπες του Θησαυρού των Αθηναίων στους Δελφούς..Το 2021, 12ο Διεθνές Συνέδριο για τις Πληροφορίες, τη Νοημοσύνη, τα Συστήματα και τις Εφαρμογές (IISA) (σελ. 1-4). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9555568