Μουσείο των Δελφών - Εργασίες σάρωσης

11/12/2020

Την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η ομάδα της Αστρολαβός Τεχνική Α.Ε επισκέφτηκε το Μουσείου των Δελφών και πραγματοποίησε τις πρώτες εργασίες φωτογράφισης για τη διαδικασία της φωτογραμμετρίας και  3Δ σάρωσης χώρων του Μουσείου και εκθεμάτων. Οι εργασίες αυτές είχαν 2 σκοπούς:

  • Την δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής περιήγησης στους χώρους του Μουσείου. Η ψηφιακή περιήγηση περιλαμβάνει την αίθουσα που θα εγκατασταθεί η διάταξη επίδειξης, την αίθουσα με τις μετόπες του Θησαυρού των Αθηναίων και την αίθουσα με τον Θησαυρό των Σιφνίων.

  • Την σάρωση των μετόπων από τον Θησαυρό των Αθηναίων που θα αποτελέσει το “πιλοτικό” μνημείο για την μοντελοποίηση της αρχαιολογικής αβεβαιότητας. Πραγματοποιήθηκε σάρωση 7 από τις συνολικά 26 ανάγλυφες παραστάσεις και από τα αποτελέσματα της σάρωσης δημιουργήθηκαν 3d textured mesh μοντέλα. Τα παραπάνω μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν και σαν βάσεις για τη δημιουργία μοντέλων βασισμένων στα διάφορα σενάρια αρχαιολογικής αβεβαιότητας.

Μπορείτε να περιηγηθείτε ψηφιακά στις αίθουσες στους παρακάτω συνδέσμους:
Σάρωση τμήματος από τον Θησαυρό των Αθηναίων (3d textured mesh)
Σάρωση μετόπης από τον Θησαυρό των Αθηναίων (3d textured mesh)
Σάρωση τμήματος από τον θησαυρό των Αθηναίων
Σάρωση μετόπης από τον Θησαυρό των Αθηναίων (3d mesh)
Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 1