ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ

Διεθνή περιοδικά

·        Maravelakis E.; Giannioti G.; Psalti A.;
Tsakoumaki M.; Pocobelli D. P.; Xinogalos M.; Galanakis D.; Bilalis N. and
Stavroulakis G. (2023): “3D Modeling & Analysis Techniques for the Apollo
Temple in Delphi”. In Buildings 13, no. 7: 1730. DOI: 10.3390/buildings13071730.

·        Galanakis D.; Maravelakis E.; Pocobelli
D. P.; Vidakis N.; Petousis M.; Konstantaras A. and Tsakoumaki
M. (2023): “SVD-based point cloud 3D stone by stone segmentation for
cultural heritage structural analysis – The case of the Apollo Temple at
Delphi”. In Journal of Cultural Heritage 61, pp. 177–187.
DOI: 10.1016/j.culher.2023.04.005.

Κεφάλαια σε βιβλία

·        Galanakis D.; Pocobelli D. P.; Konstantaras
A.; Mania K.; Maravelakis E. (2023): “Introduction to BIM for
Heritage”. In Dimitrios Tzetzis, Panagiotis Kyratsis (Eds.): Computer-Aided
Design: Advances in Research and Applications
: Nova Science Publishers.
DOI: 10.52305/IMIY7382.

Διεθνή συνέδρια

·        Athanasia
Psalti, Marilena Tsakoumaki, Christina Mamaloukaki, Michael Xinogalos, Nikolaos
Bolanakis, Christos Kavallaris, Andreas Polychronakis, Katerina Mania and
Emmanuel Maravelakis, “Advanced Digitization Methods for the 3D Visualization
and Interpretation of Cultural Heritage: The Sphinx of the Naxians at Delphi”,
3rd International Conference TMM-CH Transdisciplinary Multispectral Modelling
and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage, Athens, 2023.

·        Emmanuel
Maravelakis, Georgia Giannioti, Athanasia, Psalti, Marilena Tsakoumaki, Danae
Phaedra Pocobelli, Michael Xinogalos, Demetris Galanakis, Nikolaos Bilalis, and
Georgios Stavroulakis, 3d Modelling & Analysis Techniques for the Apollo
Temple in Delphi”, 3rd International Conference TMM-CH Transdisciplinary
Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural
Heritage, Athens, 2023.

·        Galanakis, D.; Pocobelli D. P.;
Konstantaras A.; Bolanakis N. and Maravelakis E. (2022): “Mesh
segmentation for HBIM applications
”. Proceedings of 3rd
International Conference in Electronic Engineering, Information Technology
& Education
. ISSN: 2654-2099, ISBN: 978-618-84774-6-9.

·        Polychronakis A.; Koulieris G. A. and Mania
K. (2021): “Emulating Foveated Path Tracing”. Proceedings of
the 14th ACM SIGGRAPH Conference on Motion, Interaction and Games.
Virtual Event, Switzerland: Association for Computing Machinery, Article 10.
DOI: 10.1145/3487983.3488295.

·        Mania K.; Psalti A.; Lala D. M.; Tsakoumaki
M.; Polychronakis A.; Rempoulaki A.; Xinogalos M. and Maravelakis E.
(2021): “Combining 3D Surveying with Archaeological Uncertainty: The Metopes of
the Athenian Treasury at Delphi”. Proceedings of the 12th International
Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA)
,
pp. 1–4. DOI: 10.1109/IISA52424.2021.9555568

·        Mania K.; McNamara A.; Polychronakis
A. (2021): “Gaze-Aware Displays and Interaction”. In: ACM SIGGRAPH 2021
Courses. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (SIGGRAPH ’21).
DOI: 10.1145/3450508.3464606.

Εθνικά συνέδρια

·        Marilena Chrysoula Tsakumaki, Dimitra Maria
Lala, Advanced
digitization methods for the protection and dissemination of the cultural
assets of Delphi: Digital transformation, concerns and perspectives
”,
7th Archaeological Project of Thessaly and Central Greece, June 2022.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.